Home INCAS Announcements 2023

INCAS Announcements 2023

E-mail Print

 

1_055 Anunt 21.09.2023

sigle_tga

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE AEROSPATIALA “ELIE    CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, organizeaza concurs pentru doua posturi de ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA  / TEHNICIAN ELECTRONICA. 

Cerinte:

 1. I. ASISTENT DE CERCETARE IN FIZICA - 1 POST

Cerinţele postului:

-          Studii superioare în domeniul tehnic - specializare fizică, chimie, inginerie electronică, științe aplicate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-          Diploma de master - inginerie, fizică sau chimie

-          Cunoștințe de fizica atmosferei, optică, electronică; manipulare / operare echipamente de cercetare;

-          Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;

-          Cunoștințe de prelucrare, interpretare și valorificare date atmosferice;

-          Cunostinte de limba engleza nivel - mediu – avansat.

 

 1. II. TEHNICIAN ELECTRONICA – 1 POST

Cerinţele postului:

-          Studii superioare tehnice de lungă durată finalizate/sau în curs de finalizare cu diploma de licența, recunoscută la nivel european; 

-          Student masterand sau doctorand; 

-          Descriere testare / operare / manipulare instrumentație cercetare 

-          Cunoștințe tehnice legate de domeniul de activitate; 

-          Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet 

-          Cunostinte de limba engleza nivel mediu - avansat

Dosarele de inscriere la concurs se primesc pâna la data de 27.09.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti - Serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti sau prin telefon la numărul: 0769.054.966 - Camelia Bogățeanu, Serviciul Resurse Umane.

 


 1_055 Anunt 14.09.2023

sigle_tga

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE  CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru 5 (cinci) noi posturi în cadrul Proiectului, „Platformă de Dezvoltare Tehnologică pentru Tehnologii "Green" în Aviație și Fabricație Ecologică cu Valoare Adăugată Superioară; TGA - Technologies for Green Aviation”, locatie Craiova –Dolj, având următoarele cerinţe minime, după cum urmeză:

Cinci posturi Cercetător Aviaţie
 • Studii doctorale – specializarea inginerie aerospațială sau similar;
 • Cunoştinţe nivel mediu CAD (Catia V5) sau CAE (Ansys / Nastran / Patran);
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 Dosarele de înscriere la concurs se primesc pâna la data de 27.09.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti - Serviciul Resurse Umane sau la adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


1_055  Anunt 31.08.2023

 

sigle_tga

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE  CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru 5 ( cinci ) noi posturi în cadrul Proiectului, „Platformă de Dezvoltare Tehnologică pentru Tehnologii "Green" în Aviație și Fabricație Ecologică cu Valoare Adăugată Superioară; TGA - Technologies for Green Aviation”, locatie Craiova –Dolj, având următoarele cerinţe minime, după cum urmeză:

Patru posturi Inginer proiectant

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă - specializările inginerie aerospațială / mecanică / electrotehnica / automatica;
 • Cunştinţe foarte bune de citire, interpretare şi elaborare a desenului tehnic ;
 • Cunoştinţe nivel mediu CAD (CATIA V5 / SolidWorks sau similar);
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu de minim 2 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

Un post Vopsitor

Descrierea postului:

 • Experienta in vopsitorie de minim 2 ani - obligatoriu, experienta in vopsitorie de aeronave reprezinta un avantaj;
 • Cunostinte in preparare lacuri si vopsele si utilizarea echipamentului necesar procesului de vopsire.
 • Persoana dinamica, organizata, metodica si atenta la detalii
 • Se lucreaza la banc si in cabina de vopsit pentru toate etapele de productie.
 • Responsabilitate, seriozitate, implicare.

Cerinte:

 • Identifica suprafetele, zonele ce trebuie finisate (retusate), alege metoda eficienta si actioneaza pentru eliminarea defectelor
 • Se asigura ca actioneaza cu precizie, indemanare si corectitudine la prepararea materialelor si la aplicarea acestora pe diferite suprafete sau zone
 • Îndeplinirea sarcinilor si a termenelor de livrare in conditiile proiectelor in derulare astfel incat sa nu fie afectat fluxul de productie;
 • Asigurarea calitatii produselor in conditiile nivelului de calitate asteptat si impus de catre client.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc pâna la data de 08.09.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti - Serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti sau prin telefon la numărul: 0769.054.966 - Camelia Bogățeanu, Serviciul Resurse Umane.

 


1_055  Anunt 19.04.2023

INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” anunta ca in data de 19.04.2023 d-nul dr. Catalin Nae a solicitat MCID suspendarea din functia de Presedinte – Director General al INCAS, conform prevederilor Contractului de Mandat – Ordin MCI 272/2019.

 


1_055  Anunt 23.03.2023
1_055 Anunt 20.03.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru trei posturi Asistent Cercetare și un post Cercetător Științific.

Cerințe:

Absolvent cu diplomă de licență a unei forme de învățământ superior cu profil tehnic în următoarele domenii: echipamente de bord (FIM), automatică și calculatoare, inginerie mecanică și mecatronică.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 30.04.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti - Serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti sau prin telefon la numărul: 0769.054.966 - Camelia Bogățeanu, Serviciul Resurse Umane.


1_055 Anunt 20.03.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE EROSPAȚIALĂ “ELIE CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru 2 posturi de economist.

Cerințe:

-          Absolvent cu diplomă de licență a unei forme de învățământ superior cu profil economic (economist- contabil);

-          experiență în contabilitate (4 ani+);

-          cunoștințe solide și experiență privind planul de conturi, funcționalitatea conturilor, structura situațiilor financiare;

-          cunoștințe și experiență privind aplicarea Legii contabilitatii, a Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală;

-          cunoștințe operare soft-uri contabilitate (Charisma ERP constituie avantaj);

-          cunoștințe bune de PC (word, excel);

-          abilități de analiză și sinteză, atenție la detalii, meticulozitate, respectarea termenelor limită;

-          foarte bune abilități de comunicare și interacțiune.

Responabilitățile postului:

Răspunde de inregistrarea contabilă la timp a tranzactiilor in contabilitate, in concordanță cu reglementarile legale contabile și fiscale romanești și a procedurilor de lucru interne specifice, avand urmatoarele atributii:

-          verificarea documentelor justificative și inregistrarea in contabilitate a facturilor de achiziție de bunuri și prestări de servicii;

-          verificarea și inregistrarea in contabilitate a deconturilor de cheltuieli, a ordinelor de deplasare interne și externe precum și a operațiunilor derulate prin casierie, intocmirea registrului de casă;

-          verificarea și inregistrarea in aplicația financiar-contabilă a extraselor de cont bancar;â

-          inregistrarea drepturilor salariale, a reținerii impozitului și contribuțiilor sociale precum și a altor rețineri datorate terților;

-          evidența contabilă a gestionării stocurilor de materiale și a activelor imobilizate;

-          verificarea permanentă a componenței soldurilor, intocmirea confirmărilor de sold pentru furnizori și clienți;

-          cunoașterea contabilității importurilor și a achizițiilor intracomunitare de bunuri și servicii;

-          intocmirea balanței lunare, a bilanțului semestrial și anual;

-          intocmirea declarațiilor lunare și deconturilor de TVA;

-          reglarea fișei sintetice;

-          intocmirea unor rapoarte financiare diverse;

-          cunoașterea unei limbi străine (engleză)  nivel conversațional constituie un avantaj.

Dosarele de înscriere la concurs se primesc până la data de 31.03.2023, la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti - Serviciul Resurse Umane.

Analiza dosarelor - 4 APRILIE 2023.

Testare profesională - 6 APRILIE 2023.

Interviu - 10 APRILIE 2023.

Publicarea rezultatelor privind selecția finală - 13 APRILIE 2023.

Informatii suplimentare se pot obține la sediul I.N.C.A.S. Bucureşti sau prin telefon la numărul: 0769.054.966 - Camelia Bogățeanu, Serviciul Resurse Umane. 


1_055 Anunt 20.03.2023
1_055  Anunt 14.03.2023

 

sigle_tga

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE AEROSPATIALĂ “ELIE  CARAFOLI” I.N.C.A.S. Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 220, Sector 6, CP 061126, Tel: +40 21 434.00.83, organizează concurs pentru 18 (optsprezece) noi posturi în cadrul Proiectului „Platformă de Dezvoltare Tehnologică pentru Tehnologii "Green" în Aviație și Fabricație Ecologică cu Valoare Adăugată Superioară; TGA - Technologies for Green Aviation”, locatie Craiova –Dolj, având următoarele cerinţe minime, după cum urmeză:

 Trei posturi Operator imprimantă 3D (metal şi/sau compozite/ABS):

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă - specializările inginerie aerospațială / mecanică / electrotehnica / automatica;
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunştinţe medii de citire şi interpretare a desenului tehnic;
 • Cunştinţe de utilizare a instrumentelor de măsurare (şubler, micrometreu, calibru etc);
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Abilități bune de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Un post Operator maşină de măsurat în coordonate 3D CNC si sistem portabil de măsurat în coordonate

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă - specializările inginerie aerospațială / mecanică / electrotehnica / automatica;
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunştinţe medii de citire şi interpretare a desenului tehnic;
 • Cunştinţe de utilizare a instrumentelor de măsurare (şubler, micrometreu, calibru etc);
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Cunoştinţe CAD (CATIA V5/SolidWorks sau similar);
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu minim 1 an;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Un post Programator echipamente CNC, echipamente de măsurat 3D CNC, echipamente cu braţ robotic

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă - specializările inginerie aerospațială / mecanică / electrotehnica / automatica;
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunştinţe foarte bune de citire, interpretare şi elaborare a desenului tehnic;
 • Cunştinţe de utilizare a instrumentelor de măsurare (şubler, micrometreu, calibru etc);
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Cunoştinţe nivel mediu CAD /CAM;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu minim 4 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

 Doua posturi Inginer calcul rezistenţă

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă - specializările inginerie aerospațială / mecanică / electrotehnica / automatica;
 • Cunştinţe foarte bune de citire, interpretare şi elaborare a desenului tehnic ;
 • Cunoştinţe nivel mediu CAE (Ansys / Nastran / Patran);
 • Cunoştinţe nivel mediu FEM (finite element method);
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu minim 4 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Cinci posturi Inginer proiectant

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă - specializările inginerie aerospațială / mecanică / electrotehnica / automatica;
 • Cunştinţe foarte bune de citire, interpretare şi elaborare a desenului tehnic ;
 • Cunoştinţe nivel mediu CAD (CATIA V5 / SolidWorks sau similar);
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu de minim 2 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Trei posturi Cercetător Aviaţie

 • Studii doctorale – specializarea inginerie aerospațială sau similar;
 • Cunoştinţe nivel mediu CAD (Catia V5) sau CAE (Ansys / Nastran / Patran);
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Cunoștințe de limba engleză (nivel A2);
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Un post Responsabil Mediu

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă / master
 • Specializarea - Calitatea mediului sau similar in domeniul protectiei mediului (ISO 14001);
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu minim 1 an ;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Un post Responsabil Aprovizionare

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experienţă în domeniu poate constitui un avantaj;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Un post Responsabil Contabilitate Primara / Aprovizionare

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (diploma de master poate constitui un avantaj);
 • Specializarea – economica / contabila;
 • Cunoștințe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Acuratețe, rigurozitate, orientare spre rezultate, tenacitate;
 • Experiență în domeniu minim 5 ani;
 • Lucrul în echipă și în condiții de stres.

 

Dosarele de înscriere la concurs se primesc pâna la data de 27.03.2022, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti - Serviciul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti sau prin telefon la numărul: 0769.054.966 - Camelia Bogățeanu, Serviciul Resurse Umane.


1_055  Anunt 09.03.2023
1_055 Anunt 03.03.2023

Eligibilitatea dosarelor de inscriere la concursul de atestare grade profesionale CS I, CS II, IDT I, IDT II, sesiunea martie 2023, necesara calificarii in faza urmatoare de verificare de catre comisiile de specialitate.


1_055 Anunt 28.02.2023
1_055 Anunt 23.02.2023
1_055  Anunt 16.02.2023

Lista cu persoanele validate pentru functia administrativa din organigrama institutului - sef sectie, pentru o perioada de 3 ani, desemnate in sedinta Comitetului Director din data de 15 februarie 2023.

Pentru posturile ramase vacante se vor numi  din oficiu, dupa caz, responsabili, pana la organizarea unui nou proces de selectie.


1_055 Anunt 06.02.2023 
1_055 Anunt 30.01.2023

Lista cu persoanele validate pentru functii administrative din organigrama institutului, ca urmare a sedintei Comitetului Director de astazi 30 ianuarie 2023.

Pentru posturile ramase vacante, se vor numi  din oficiu, dupa caz responsabili, pana la organizarea unui nou proces de selectie.


1_055 Anunt 26.01.2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli"- INCAS București organizează în perioada 02-08 martie 2023 concurs pentru acordarea de grade profesionale și de ocupare posturi din structura de organizare funcțională a institutului, după cum urmează: Asistent cercetare și dezvoltare tehnologică, CS, CS III, CS II, CS I, IDT, IDT III, IDT II, IDT I.

Metodologia privind conditiile de participare si desfasurare a concursului, conform Regulamentului in vigoare, se gasesc pe pagina web a Institutului www.incas.ro.

Înscrierile se primesc până pe data de 24 februarie 2023, ora 12:00, la sediul INCAS din bd. Iuliu Maniu nr. 220 București.
1_055   Anunt 16.01.2023

Last Updated on Wednesday, 27 September 2023 15:28  

Links

Featured Links:
https://fiipregatit.ro/
PLATFORMA NATIONALA DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA
http://www.mcid.gov.ro/
MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII
UEFISCDI
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
http://www.edu.ro :: Ministerul Educatiei
Ministerul Educatiei
Bir birimize Bursa'da herzaman Kaliteye sahib cikmaliyiz hangi Bransta olur iseniz olunuz iyi islerde guven verdirmemizde gerekir Bursa Eskort Bulma kalitesi ile herzaman ust siralarda Queen gibi olmasi tesaduf degil. bakiyoruz genelde pacoz kadinlar oluyor normal modellerde bu pacozlarin yaninda kala kala onlara benziyorlar gercekten en guzel ve kaliteli olanlari secip burada paylasiyoruz.\n\nEskort olarak is yapiyorlar ama Serseri gibiler her daim bakimli ve seksi bir gorunuse sahip olmaya sizleri ve bizleri herzaman en ust seviyede memnun etmeyi hedefliyorlar.
Escort bayanlarından en guzelleride burada bulacaksiniz
https://www.erea.org/
Association of European Research Establishments in Aeronautics
ANELIS PLUS
“Acces național electronic la literatura științifică și de cercetare”